Instruktioner

Viktigt

Under de första 5-10 dagarna som hästen använder sig av slow feedern måste det finnas ytterligare en foderkälla tills det att hästen vant sig vid snurrfunktionen och därmed kunna få i sig tillräckligt med foder. Under dessa dagar ska även tunnan bindas fast i ena handtaget så det ej är möjligt för hästen att välta den. Följs inte detta finns det stor risk att hästen inte får i sig rätt mängd foder och blir frustrerad vilket även kan leda till skador på Porta Grazern.

 

# Montering/demontering av locket: Lokalisera hålet på sidan av locket, rikta sedan in det mot pilen som finns markerad på ett utav handtagen, nu kan du sänka ner/ta upp locket.

 # Påfyllning av hö: Lägg höet på sidan av baljan med strå ändarna uppåt, sedan tryck ner änden mot andra kanten så att höet lägger sig som på bilden nedan:

 


 

# Underlätta för hästen: De första dagarna rekommenderar vi att ni drar upp hö genom lockets hål och INTE fyller upp till max gräns.

När er häst lärt sig hur Porta Grazern fungerar kan ni ta bort den alternativa foderkällan (minst 5-10 dagar).

 

OBS!

Fyll ALLTID baljan tillräckligt med hö så att inte hästen står hungrig innan nästa påfyllning!

VisaMasterCardSwish